Our Address

Tanishka Pharmaceutical Pvt. Ltd.
Vill:Nandpur,Lodhimajra Road, Baddi, Solan
Himachal Pradesh, INDIA

Phone

+91-8360465563

Rohtas Sharma- 9878941963
Gulshan Rawat- 9216599595
Pankaj Kapoor- 9569310120
Davinder Pal Singh- 9501102150

Email

mdtanishkapharma@ gmail.com
gmtanishkapharma@gmail.com
 

Contact us